งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านม้าห้อ

ม้าห้อ  Curcuma  sp.

ลักษณะ  หัว  ต้น  ใบ  คล้ายขมิ้นอ้อย  แต่หัวนั้นใหญ่กว่าขมิ้นอ้อย  เนื้อในหัวเป็นสีขาว  หักหัวออกเป็นใยคล้ายใยบัว

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  เป็นยารักษาโรคริดสีดวงทวาร  เอาหัวว่านฝนกับน้ำสุก  หรือน้ำสะอาดก็ได้  ถ้าถือติดตัวเดินหรือวิ่งไม่เหนื่อยล้า  มีกำลังดี

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  49

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  50

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  324

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  71

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  99

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :