งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านหนุมานยกทัพ

หนุมานยกทัพ   Curcuma  sp.

ลักษณะ  หัวคล้ายหัวขมิ้น  แต่เล็กกว่า  งอรวมกันเป็นกลุ่ม คล้ายว่านขอทองแต่ใหญ่กว่าเล็กน้อย  ใบและต้นคล้ายกับขมิ้น  เนื้อในหัวสีเหลืองอ่อน

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  เป็นยาบำรุงกำลัง  ใช้หัวตำให้ละเอียดกินกับสุรามีกำลังดี  สามารถสู้กับคนได้ถึงยี่สิบคน  ถ้ากินเป็นประจำมีกำลังดุจช้างสาร

หมายเหตุ  ว่านนี้มีอีกชื่อว่า  ว่านหนุมานคลุกฝุ่น   ว่านม้าห้อ      ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก

คุณณรงค์ศักดิ์   ค้านอธรรม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  26-27

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  83   เรียก   ว่านหนุมานคลุกฝุ่น   

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  48

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  423

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  67

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1032

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :