งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านหัวน่วม ต้นที่ 2

2. หัวน่วม   Typhonium  sp.

ลักษณะ  หัวเหมือนหัวหอมใหญ่  ก้านสีเขียวเหมือนก้านอุตพิต  แต่ใบกลมสีเขียวจัด

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  เอาหัวว่านนี้กิน  เสกด้วยพระเจ้า 5 พระองค์ 3 คาบ  เมื่อกินจะรู้สึกซู่ซ่าไปทั่วทุกขุมขน  คงกระพันชาตรี  ถือติดตัวป้องกันอาวุธทั้งปวง

บางตำรา  ให้ใช้หัวติดตัวเท่านั้น  กระบองขวากหนามเขี้ยวงา  รับรองอยู่คงเด็ดขาด  แต่เมื่อมีว่านนี้อยู่กับตัวอย่าไปกัดเชือกหรือเถาใดๆ เป็นอันขาด  จะทำให้เข็ดเขี้ยว

หมายเหตุ   ว่านชนิดนี้   น่าจะเป็นต้นเดียวกับ   ว่านนิลพัตร์

พบในตำราของ

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  45-46

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  61-62  เรียก  ว่านหัวน่วม  อีกชนิด

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1032  เรียก  ว่านหัวน่วม  อีกชนิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :