งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านหางนกยูง ต้นที่ 1

หางนกยูง  มี 2 แบบ

1. หางนกยูง   Selaginella  siamensis  Hieron.

ลักษณะ   เป็นไม้ล้มลุก     ต้นเตี้ยๆ   สูงราว 15-30 ชม.    ใบเหลืองแถบเขียวเหมือนปีกแมลงทับ

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ใช้ใบคั่วให้เกรียมชงน้ำร้อนกิน  กินต่างน้ำชา  แก้ไข้  และแก้ร้อนใน  เอาใบสดๆ ตำพอกแผล  ฝี  ทุกชนิดหายดี  หรือทานวด  แก้ลมขัดข้อ  เอากิ่งก้านใบเผาเป็นถ่านขี้เถ้า  ผสมน้ำมันมะพร้าว  ทาแก้ปวดหลัง  ปวดเมื่อย  เคล็ดยอก  ปวดบวมต่างๆ

หมายเหตุ  ว่านนี้มีอีกชื่อ  ผักนกยูง

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  87

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506, หน้า  434

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1036

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :