งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านหางลิง

หางลิง   Vittaria  elouqata  [Sw.]

ลักษณะ  เป็นเฟิร์นเกาะต้นไม้  ใบหนาๆ แบนๆ  แคบและยาวคล้ายใบกระเทียม  ยาวตั้งแต่ 8 นิ้วถึง 3 ฟุต  หรือกว่านั้น  กว่า 0.5 – 1.5 กระเบียด  ปลายใบมนๆ  หรือบางทีแหลมเล็กน้อย  ตอนล่างเรียวแคบลงหาโคนใบ  อับสปอร์ฝังเป็นร่องตามขอบใบ  ใบเหล่านี้ออกเป็นพู่ห้อย

สรรพคุณ  ทางคงกระพันชาตรี  โดยใช้ใบเคี้ยวกับบอระเพ็ดกินกับสุรา  สามารถคงทนต่อศาสตราวุธทั้งปวงได้

หมายเหตุ  ว่านนี้มีออีกชื่อว่า  ว่านหางหัวละมาน   ริบบิ้น

พบในตำราของ

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  439

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :