งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านห้าร้อยนาง

ห้าร้อยนาง   Curcuma  sp.

ลักษณะ  ต้นและใบคล้ายขมิ้น  ครีบใบสีขาวเป็นริ้วนิดหน่อย  หัวเป็นแง่งเล็กๆ  ซ้อนกันเป็นชั้นๆ  มากกว่าว่านทั่วไป

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  หัวว่านเป็นยาแก้เบื่อเมา  และยาเบื่อยาพิษทุกขนิด  เอาหัวว่านนี้ฝนกับน้ำซาวข้าวหรือสุรากิน

ทางเมตตามหานิยม  และทางคงกระพัน  ถ้าจะให้ว่านนี้มีอานุภาพทางเสน่ห์เมตตามหานิยม  หรือคงกระพันชาตรี  ให้เอาหัวว่านหรือดอกว่านบดผสมกับน้ำมันหอม  น้ำมันจันทน์  และขี้ผึ้ง  ปลุกเสกด้วยคาถานี้  “พุทธะสังมิ  อิกะวิติ  จะภะกะสะ  นะมะอะอุ  นะมะพะทะ  นะโมพุทธายะฯ”  108  คาบ  เมื่อจะไปในที่แห่งใดให้เอาขี้ผึ้งที่ปลุกเสกนี้นำติดตัว  หรือเจิมหน้า  ทาคิ้ว  สีปาก  เป็นมหาเสน่ห์วิเศษนัก  และป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง  อยู่คงกระพันชาตรี

หมายเหตุ  ว่านต้นนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก  คุณณรงค์ศักดิ์   ค้านอธรรม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  139

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  14

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  429

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  24

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1034

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :