งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านอ้ายใบ้

อ้ายใบ้  Dieffenbachia  sp.

ลักษณะ  หัวคล้ายหัวข่าอ่อน  ต้นเป็นลำกลมเป็นข้อๆ  คล้ายต้นอ้อยสีเขียว  กาบใบขาว  ก้านใบขาว      ใบเขียว   มีจุดสีขาวจำนวนมาก  ค่อนอยู่บริเวณกลางใบ

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  เป็นว่านคงกระพันชาตรีชั่วเบา  เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ พอคำ  แล้วเอาส้มมะขามเปียกห่อจนมิด  เอาใส่ปากกลืนลงไปเลย  เพราะว่านนี้มียางเป็นพิษ  ถ้าถูกลิ้นจะทำให้เป็นใบ้

หมายเหตุ   ว่านนี้เรียกหลายชื่อว่า  ว่านหมื่นปี   ว่านช้างเอราวัณ ว่านชนิดนี้เป็นไม้ต่างประเทศที่นำเข้ามาปลูกในประเทศไทย (อ้างใน  บ้านและสวน.  สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย เล่ม 2. กรุงเทพ:บ้านและสวน,  2525.  หน้า 383)

พบในตำราของ

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  325  เรียก  ว่านหมื่นปี  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :