งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเพชรนารายณ์

เพชรนารายณ์   Dracaena  thalioides  hort.  Makoy  ex  E.Morren

ลักษณะ  ต้นและใบสีเขียว  สัญฐานของใบเหมือนใบหอกที่ใช้เป็นอาวุธ  ดอกสีแดงเหมือนดอกหงอนไก่  ออกดอกในเดือน 12  จึงมีฝักสีขาว

สรรพคุณ  ทางคุ้มครอง  ทางเมตตามหานิยม  และทางคงกระพัน  มีอานุภาพอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์สุดที่จะพรรณนา  นำหัวว่านติดตัวไปด้วย  เข้ายุทธสงครามทำให้ข้าศึกครั่นคร้ามเกรงขาม  มีชัยชนะ  ข้าศึกเป็นจังงัง  ยอมอ่อนน้อมโดยสิ้นเชิง  กำบังกาย  คงทนต่ออาวุธทั้งปวง  และเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมวิเศษนัก

เมื่อจะเอาหัวว่านเพชรนารายณ์ไปใช้  เวลาจะขุดว่านนี้ให้ดูฤกษ์ยามวันที่ดี  จึงแต่งเครื่องบูชาเทพเจ้า  มีข้าวตอกดอกไม้  ธูปเทียน  ระลึกถึงพระรัตนตรัย  และพระเจ้าห้าพระองค์  จุดธูป 5 ดอก  เทียน 5 เล่ม  ทำน้ำมนต์เสกด้วย  “นะโมพุทธายะฯ”  รดรอบๆ ต้นว่าน  แล้วจึงขุดเอาหัวว่านผึ่งแดดไว้ในที่สูง  ครั้นถึงเดือนดับจึงแต่งเครื่องสักการะบูชา  แล้วจึงเอาหัวว่านนี้มาแกะเป็นรูปพระนารายณ์สี่กร  มือขวาถือดอกบัว  มือซ้ายถือสังข์  มือขวาข้างบนถือจักร  มือซ้ายข้างล่างถือพระขรรค  เสกด้วยคาถา  “อะมะมะชัยยัง  อัปปะราชัยยัง  อะระหัง  มหาเพชศัตรู  ยังสัพพะภัยอาหะฯ”  เสกให้ได้ 108 คาบ  เวลาเสกให้หันหน้าไปสู่ทิศบูรพา  แล้วเอาธาตุพระอรหันต์  กับรูปพระนารายณ์ใส่ไว้ในตลับทอง  บูชาไว้กับบ้านคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆ  และเป็นศิริมงคลบันดาลให้เกิดโชคลาภเข้ามามิได้ขาด  จะปรารถนาสิ่งใดให้จุดธูปเทียนบูชาอธิษฐานเอาตามความตั้งใจ  จะบังเกิดความสัมฤทธิ์ผลทุกสิ่งอัน  ถ้านำติดตัวไปด้วยเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยม  เข้าสู่การรณรงค์สงครามมหาพิชัยยุทธ  อาวุธทั้งปวงมิได้แผ้วพาล  สามารถล่องหนหายตัว  ชนะแก่ข้าศึกศัตรูนั้นแล

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ คือ  ว่านนารายณ์  (คนละต้นกับ ว่านพระนารายณ์ ที่เป็นตระกูลขมิ้น)

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  5-6

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  85

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  13-14   เรียก  ว่านนารายณ์

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  49-50

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  28-29

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  24

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  276-277

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  7-8

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  995-996  เรียก  ว่านเพ็ชนารายณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :