งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเพชรหลีก

เพชรหลีก   Hyacinthus  sp.

ลักษณะ  หัวเหมือนกระเทียมแต่ใหญ่กว่า บางต้นถ้างามๆ ดี  ก็โตเท่ากำปั้นเราทีเดียว  ใบมีรูปร่างเหมือนกับใบกระเทียมก้านมีสีเขียว   เหมือนก้านว่านน้ำ

สรรพคุณ  ทางคงกระพันแคล้วคลาด  มีคุณในทางแคล้วคลาด  และอยู่คงดีนักตีฟันไม่มีแผลเลย  หากกินเข้าไปแล้วสามารถคงหอกดาบ  ถ้าทาตามตัวแล้วขลังดีนัก  แต่ไม่นิยมปลูกไว้ในบ้านเพราะจะให้คลาดจากโชคลาภที่เข้ามา

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ   ถ้าหัวเล็ก (หัวกระเทียม)  เรียก  ว่านเพชรหลีก     ถ้าหัวใหญ่ (หอมหัวใหญ่)  เรียก  ว่านเพชรตาเหลือก  ว่านเพชรตาเลือด   ว่านชนิดนี้  น่าจะเป็นชนิดเดียวกับ  ว่านกีบแรด  ชนิดหัวหอม

พบในตำราของ

ชิตร์  วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า  11  เรียก  ว่านเพ็ชร์ตาเหลือก

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  5

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  43-44   เรียก  ว่านเพ็ชร์ตาเหลือก

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  85,  หน้า  85  เรียก  ว่านเพ็ชร์ตาเหลือก

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  13

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า 45, หน้า 45  เรียก ว่านเพ็ชร์ตาเหลือก

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  25-27

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  23-24,  หน้า  25  ว่านเพชรตาเหลือก

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  274-275 เรียก ว่านเพชรตาเลือด,

          หน้า  284

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  6-7

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  85

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  996-997 เรียก  ว่านเพ็ชตาเหลือก,

หน้า  997

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :