งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเศรษฐีเรือนเตี้ย

เศรษฐีเรือนเตี้ย   Ophiopogon  jaburan  Lodd. 

ลักษณะ  ต้นใบคล้ายเศรษฐีกอบทรัพย์  แต่ใบเล็กกว่า

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ศิริมงคล  ปลูกไว้เป็นเมตตมหานิยม  นำลาภผลมาให้

หมายเหตุ  ว่านนี้  มีอีกชื่อ  คือ  ว่านเศรษฐีเรือนเบี้ย   หนวดปลาดุก

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  23

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  8

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  352

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1012

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :