งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเศรษฐีใบโพธิ์

เศรษฐีใบโพธิ์   Alocasia  cucullata  Schott.

ลักษณะ  ใบคล้ายใบโพธิ์สีเขียวเข้ม  หัวคล้ายว่านเสน่ห์จันทน์เขียว  แต่ใบกับหัวกินเข้าไปแล้วคันคอมาก

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ศิริมงคล ปลูกไว้ในบ้านทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข  มีความเจริญรุ่งเรือง  มีคนนำลาภผลมาให้อยู่เสมอ  เป็นศิริมงคล  เมตตามหานิยม

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  23

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  9

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  351

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :