งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเสน่ห์จันทน์หอม

เสน่ห์จันทน์หอม   Acorus  gramineus  Sol.

ลักษณะ  หัวเหมือนเปราะหอม  ใบเหมือนใบกุยช่าย  มีกลิ่นหอมทั้ง  ราก  หัว  ใบ

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ปลูกไว้ในบ้านเป็นศิริมงคล  มีโชคลาภ  เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยม

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  ว่านน้ำเล็ก  (คนละชนิดกับ  ว่านน้ำแดง)  ว่านนี้ไม่ใช่  ว่านเปราะหอมหลังใบแดง  อย่างเล่นกันในปัจจุบัน

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  21   เรียก  ว่านเสน่ห์จันหอม

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  34   เรียก  ว่านเสน่ห์จันทร์หอม

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  6

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  402

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1015  เรียก  ว่านเสน่ห์จันทร์หอม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :