งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านแสงอาทิตย์ ต้นที่ 1

แสงอาทิตย์  มี 2 แบบ

1. แสงอาทิตย์   Boesenbergia  rotunda  [L.]  Mansf.  Cv.  Krachai  Daeng

ลักษณะ  ต้น  ใบ  และก้าน  เหมือนหมากผู้หมากเมีย  ลำต้นมีสีแดง   ยอดก็มีสีแดง  คล้ายกับสีของไฟ

สรรพคุณ  เป็นว่านสำเร็จมีอิทธิฤทธิ์มาก  ท่านตีราคาไว้แสนตำลึงทอง  ถ้าได้กินสามารถหายตัวได้  และเดินบนอากาศได้  ทาตาแล้วเห็นตลอดทั่วนาคพิภพ  นรก  และสวรรค์   เมื่อจะขุดหรือเอาหัวว่านนี้ระวังอย่าให้เงาของเราไปทับต้นว่าน  และเมื่อจะขุดหรือเอาหัวว่านไป   ควรเสกน้ำรด  ด้วย  “นะโมพุทธายะฯ” 3 จบ  และ “อิติปิโสภะคะวะฯ” 3 จบ  แล้วจึงเอาไป  จะกินหัวหรือเอาหัวติดตัวก็ควรตั้ง  “นะโมพุทธายะฯ”  เสีย 3 จบก่อน  แล้วจึงว่า  “อิติปิโสภะคะวาฯ” 9 จบ  ภาวนาไปจะเกิดผลสำเร็จดังต้องการ

หมายเหตุ  ว่านนี้มีอีกชื่อว่า  ว่านแสงไฟ   ว่านแสงพระอาทิตย์   ว่านชนิดนี้  น่าจะเป็น  กระชายป่า  ที่ท้องใบสีแดงเรื่อๆ  เมื่อต้องแสงอาทิตย์

พบในตำราของ

ชิตร์  วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า  12-13

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  11  เรียก  ว่านแสงพระอาทิตย์

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  25-26   เรียก  ว่านแสงไฟ   

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  88

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  9-10

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  37

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  41-42

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  25-26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :