งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านกระชายแดง

กระชายแดง Boesenbergia rotunda [L.] Mansf. Cv. Krachai Daeng

ลักษณะ หัวเหมือนหัวกระชายเนื้อสีเหลือง แตกเป็นไหลสั้นๆ มีกระโปกที่รากแต่สั้นกว่ารากกระชายธรรมดา ต้น ใบ เหมือนกระชายธรรมดา แต่ต้นสีแดงสด ท้องใบสีแดงสด หน้าใบเขียวหม่นเป็นนวล เมื่อถูกแสงอาทิตย์จะสะท้อนแสงเป็นพลายปรอท
สรรพคุณ ทางสมุนไพร หัวกินแก้ลมทุกชนิด แก้จุกเสียดแน่นท้อง เป็นยาอายุวัฒนะ เอาหัวว่านมาหั่นตากแดดให้แห้งบดให้ละเอียด ผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกลอนเท่าเม็ดพุทรา กินก่อนเข้านอนทุกวัน
หมายเหตุ ว่านนี้บางที เรียกว่า ว่านแสงอาทิตย์ และยังมีกระชายอีกชนิดหนึ่งที่คล้ายกับกระชายแดง แต่สีของต้นและท้องใบเป็นสีแดงเรื่อๆ หน้าใบสีเขียวหม่นแต่ไม่เข้มเท่ากระชายแดง ชนิดนี้เป็น กระชายป่า ที่หมอสมุนไพรใช้ทำยา จึงขอให้สังเกตให้ดี
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 70
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 118
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 62
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 63
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 61
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 74
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 940

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :