งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านกระทู้เจ็ดแบก

กระทู้เจ็ดแบก Alocasisa everardii Gagnep.

ลักษณะ ต้นและใบ คล้ายกับต้นบอนแต่เล็กกว่านิดหน่อย ใบเป็นมันหนากว่าใบบอนเล็กน้อย ต้นและก้านใบสีชมพูเรื่อๆ มีลายคล้ายลายตุ๊กแกเป็นขีดเล็กๆ สีดำจางๆ ทั่วทั้งก้าน หัวมีลักษณะเป็นไหลยาว แล้วแตกเป็นต้นใหม่ได้ หัวว่านชนิดนี้มีรสเผ็ดร้อน เหมือนกับพริกไทย
สรรพคุณ ทางสมุนไพร กินหัวว่านนี้กับสุรา ทำให้โลหิตในร่างกายกระจายมีกำลังแข็งแรง โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียน และเป็นยาแก้ช้ำในได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
ทางคงกระพัน โดยกินหัวนี้ จะทำให้เนื้อหนังชาไปทั้งตัว ทำให้เกิดกำลังยิ่งนัก หรือเอาหัวว่านนี้ติดตัวไปก็ใช้ได้เหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะตีด้วยกระทู้เจ็ดแบก กระดูกและเนื้อหนังก็ยังไม่แตกหักหรือชอกช้ำแต่ประการใด จึงเรียกว่านนี้ว่า กระทู้เจ็ดแบก
เมื่อปลูกว่านนี้ รดน้ำเสกด้วยคาถากระทู้เจ็ดแบกหรือจะกินว่านนี้ให้เสกด้วยคาถากระทู้เจ็ดแบก 7 คาบ ถ้าหั่นเป็นแว่นดองสุรากินถึง 3 เดือน ฤทธิ์ว่านนี้จะซึมเข้าไปในร่างกายทั้งหมดจนถึงกระดูก ทำให้อยู่ยงคงกระพันตลอดชีพ ตายแล้วเผากระดูกไม่ไหม้ไฟ
คาถากระทู้เจ็ดแบกว่าดังนี้ “อิระชะคะตะระสาฯ”
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 120
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 60
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 67
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 79-80
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 936-937

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :