งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านกระสือ

ว่านกระสือ Curcuma sp.

ลักษณะ ต้นเหมือนขมิ้นอ้อยสีเขียว ใบมีสีเขียวก็มี มีลายผ่านขาวก็มี หัวดังขมิ้น เนื้อในมีสีขาวฉุนและร้อน เมื่อหัวว่านแก่จะมีธาตุปรอทลงกิน เกิดฟอสฟอรัส มีแสงเหมือนหิ่งห้อยเรืองแสงในเวลากลางคืน
สรรพคุณ ทางคงกระพัน ผู้มีอาคมจึงจะนำเอาว่านนี้มาใช้ประโยชน์ได้ ว่านนี้ชอบเที่ยวหากินสิ่งโสโครก เป็นปีศาจเที่ยวเพ่นพ่าน ไปสิงสู่ผู้คน กินคนเหมือนผีกระสือในเวลากลางคืน เวลาออกหากินจะมีแสงล่องลอยเป็นดวงไฟกลมๆ เรืองแสง จนใกล้ฟ้าสางจวนรุ่งแจ้ง ว่านกระสือจึงกลับถิ่นที่อยู่ของมันดังเดิม ว่านชนิดนี้เกิดอยู่ตามป่าเขาอยู่เป็นดง และมักจะพบ ว่านตอดขึ้นอยู่ด้วยเพื่อคุ้มกันว่านกระสือ
หมายเหตุ ว่านชนิดนี้ มีอีกชื่อว่า ว่านโพง จริงๆ แล้ว ว่านประเภทนี้ นอกจากตระกูลขมิ้น (ว่านโพงเป้า) ดังที่กล่าวไปแล้ว ก็ยังมีลักษณะเป็นพืชตระกูลบอนด้วย เช่น ว่านโพงกินเหล็ก ว่านโพงกินเลือด ว่านโพงหัวลิง ว่านโพงหัวคน ว่านโพงหัวช้าง หรือในตระกูลหล้วยป่า เช่น ว่านโพงกล้วย เป็นต้น
พบในตำราของ
ประพัฒนสรรพกร, หลวง. ตำหรับกระบิลว่าน. 2475, หน้า 33
ชัยมงคล อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ. 2503, หน้า 10-11
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 97-98
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 96-97
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 70
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 30
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 949-945

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :