งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านกวักนางพญาเล็ก

ว่านกวักนางพญาเล็ก Eucharis x grandiflora Planch.

ลักษณะ ใบเขียวเป็นมัน คล้ายใบผักตบชวา แต่ใหญ่กว่ามาก ปลายใบไม่แหลมงุ้มมาก ก้านใบเขียวเป็นมัน ดอกแทงช่อขึ้นมาจากหัวว่าน ดอกมีสีขาว หัวคล้ายหอมหัวใหญ่ เนื้อขาว ลักษณะคล้ายกับกวักนางพญาใหญ่ แต่เล็กกว่ามาก
สรรพคุณ ทางเมตตามหานิยม เป็นว่านนำโชค ส่งเสริมให้ผู้ปลูกได้ลาภอยู่เสมอ ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล เป็นเมตตามหานิยมดีนัก
หมายเหตุ ว่านนี้มีอีกชื่อว่า ว่านกวักนางพญามหาเศรษฐี ว่านกวักใบพลู
พบในตำราของ
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 2-3
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 13 เรียก ว่านกวักนางพญามหาเศรษฐี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :