งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านการบูรเลือด

การบูรเลือด Curcuma comosa Roxb.

ลักษณะ ต้นและใบคล้ายขมิ้นอ้อย มีสีเขียว หัวกลมเกลี้ยงเป็นมันขนาดหัวเผือก ปล้องหัวเป็นข้อๆ ห่างๆ เนื้อในสีขาว รสกลิ่นฉุนร้อนจัด ว่านนี้มีธาตุปรอทและการบูร เวลากินถ้าใช้ฟันเคี้ยว จะทำให้ฟันโยก
สรรพคุณ ทางสมุนไพร แก้โรคดานเลือดดานลม และเร่งมดลูกให้เข้าอู่เร็ว และแห้งเร็วขึ้น โดยเอาหัวและต้นตำ ดองกับน้ำสุรา หรือต้มกิน หรือฝนกับน้ำปูนใส ก็ได้
หมายเหตุ ว่านชนิดนี้เป็นคนละต้นกับ ว่านทรหด เพราะลักษณะคล้ายกันมาก ต่างกันที่ ว่านการบูรเลือด ใบเขียว กลางใบมีสีน้ำตาลแดงจางๆ แต่ ว่านทรหด กลางใบมีสีน้ำตาลแดงชัดเจน
พบในตำราของ
ประพัฒนสรรพกร, หลวง. ตำหรับกระบิลว่าน. 2475, หน้า 33
ล. มหาจันทร์. คู่มือนักเล่นว่าน. 2480, หน้า 61 เรียก ว่านชักมดลูก
ชัยมงคล อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ. 2503, หน้า 37-38
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 97
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 69
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 54

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :