งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านกำแพงขาว

ว่านกำแพงขาว Boesenbergia af. ornata

ลักษณะ ใบคล้ายหมากผู้หมากเมีย ต้นและใบสีเขียว มีลายดังว่านเสือแต่อ่อนกว่า มีพรายปรอททั่วไป หัวเหมือนกระชาย ตุ้มรากกลมทอดไปยาวออกไป หัวมีกลิ่นหอม
สรรพคุณ ทางสมุนไพร ใช้ทาเป็นยาประสานบาดแผลดีนัก
ทางคงกระพัน ใช้กัน เขี้ยว เขา นอ งา เวลาใช้ให้อยู่คง ต้องเสกด้วย “นะโมพุทธายะฯ” 3 คาบก่อนจึงกิน
หมายเหตุ ว่านนี้ไม่ใช่ หญ้าศรีคันไชยด่าง อย่างที่เล่นกันอยู่ จริงๆ แล้วเป็นว่านชนิดนี้อยู่ในตระกูลกระชาย จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ ว่านสรรพกร แต่กลางใบเป็นเส้นสีเงิน ภาพที่สองนี้ได้รับความอนุเคราะห์คุณดามษ์ เวบแมกโนเลียไทยแลนด์
พบในตำราของ
ประพัฒนสรรพกร, หลวง. ตำหรับกระบิลว่าน. 2475, หน้า 37
ชัยมงคล อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ. 2503, หน้า 42-43
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 99
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 58-59
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 57
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 76
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 50
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 941

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :