งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านลูกไก่ทอง

ว่านลูกไก่ทอง Cibotium barometz [L.] J.Sm.

ลักษณะ เป็นเฟิร์นชนิดหนึ่ง หัวกลมรูปร่างเหมือนลูกตาลที่ยังไม่ได้ปอก มีขนสีทองขึ้นอยู่รอบๆ เต็มหัวไปหมด เนื้อในหัวสีเหลืองแก่ ใบเหมือนใบเฟิร์นเป็นแฉกฝอยๆ จำนวนมาก
สรรพคุณ ทางสมุนไพร เป็นยารักษาโรคต่างๆ เอาหัว ต้น ใบ ต้มกินแก้หญิงตกเลือด ไอเป็นเลือด อาเจียนเป็นเลือด อมน้ำต้มว่านนี้นานๆ แก้เลือดออกตามไรฟัน ใช้หัวว่านฝนทาแผลสดๆ มีดบาด ตะปูตำ หนามปัก หมากัด
ทางคุ้มครอง และทางเมตตา ปลูกไว้ป้องกันคุณไสยภูติผีปีศาจเสนียดจัญไรและเป็นเมตตา
หมายเหตุ ว่านชนิดนี้ ส่วนใหญ่จะเรียกว่า ว่านลูกไก่ทอง
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 140-141
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 122-123 เรียก ว่านลูกไก่ทอง
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 1010 เรียก ว่านลูกไก่ทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :