งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเทพรำลึก

ว่านเทพรำลึก Curcuma parviflora Wall.

ลักษณะ หัวเหมือนหญ้าคา เล็กยาวเลื้อยออกไป เนื้อในหัวเหมือนสีปูนแห้ง ต้นเหมือนขมิ้นแต่เล็กกว่า ดอกเหมือนดอกกระเจียวสีขาวและสีเขียวสลับกัน
สรรพคุณ ทางคงกระพันชาตรี และทางเมตตามหาเสน่ห์ ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล ถ้าเอาหัวพกติดตัวไปหาลาภผลให้เสก “นะชาลีติ พุทธะสังมี มะอะอุฯ” 3 จบ ถ้าใช้เป็นคงกระพัน โดยกินหัวว่าน ก่อนกินเสกด้วย “นะโมพุทธายะฯ” 3 จบ
หมายเหตุ ว่านนี้จะคล้ายกับ ว่านฟ้าแลบ ต่างกันแต่ ว่านเทพรำลึก ดอกจะมีกลิ่นหอม อันเป็นเอกลักษณ์ของว่านตระกูลเทพ
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 84
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 9
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 171
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 75
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 21
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 971

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :