งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านไก่แดง

ว่านไก่แดง Boesenbergia longiflora.

ลักษณะ ต้นและใบเหมือนขมิ้น แต่หัวเลื้อยยาวออกไปเหมือนกระชายแดง ขนาดหัวเท่ากับหัวว่านม้า หัวสีเหลืองแก่ หัวแดง ตอนบนคล้ายหัวไก่
สรรพคุณ ทางคงกระพัน ใช้หัวว่านกินหรือถือติดตัวคงกระพันชาตรี
ทางเสน่ห์เมตตามหานิยม ใช้หัวผสมขี้ผึ้ง เจิมหน้าสีปากเป็นเสน่ห์มหานิยม ปลูกไว้ในบ้านเป็นศิริมงคล บังเกิดโชคลาภเป็นเสน่ห์มหานิยมดีนัก
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 92
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 86
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 942

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :