งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านงูกวัก Drynaria sparsisora [Desv.] T.Moore

ลักษณะ เป็นเฟิร์นเกาะต้นไม้ หรือเกาะตามหน้าผาหินคล้ายกับกระแตไต่ไม้ แต่ขนาดย่อมกว่า กาบใบที่เหง้าร่วงเร็ว เหลือแต่เกล็ดดำๆ ปลายเหง้าชักแบนนิดหน่อยซึ่งทำให้แลดูคล้ายงู ใต้ท้องใบเป็นจุดเล็กๆ อยู่กระจัดกระจาย ไม่เป็นแถวเป็นระเบียบ พบขึ้นตามป่าดิบชื้นในระดับสูงๆ ทางภาคใต้
สรรพคุณ ทางสมุนไพร เหง้าใช้ปรุงเป็นยาต้ม ขับปัสสาวะ แก้นิ่ว แก้ปัสสาวะพิการ เบากระปริบกระปรอย ขับระดูขาว แก้เบาหวานและไตพิการ ใบตำพอกแผล แก้แผลเนื้อร้ายและแผลพุพอง
พบในตำราของ
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 120

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :