งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านจังงัง

ว่านจังงัง Kaempferia parviflora Wall. ex Baker

ลักษณะ ต้นใบคล้ายขมิ้นแต่เล็กกว่า หัวมีลักษณะกลมเป็นเปลาะๆ เล็กกว่าหัวขมิ้น เนื้อในหัวสีขาว มีกลิ่นหอม รสหอมเย็น
สรรพคุณ ทางเสน่ห์เมตตา และทางคุ้มครอง ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล นำโชคลาภมาสู่อยู่เสมอ และป้องกันโจรผู้ร้าย ไม่สามารถเข้าบ้านได้เลย เมื่อโจรจะเดินเข้าบ้านเพื่อทำโจรกรรม จะเกิดให้เป็นจังงัง งงงันไม่สามารถเข้าบ้านได้เลย และยังทำให้เป็นเสน่ห์มหานิยมวิเศษนัก
ถ้าจะทำให้เกิดมีอำนาจให้คนเกรงกลัวงงงันเป็นจังงัง และเมตตามหานิยม พร้อมด้วยคงกระพันชาตรี ให้เอาหัวว่านนี้ บดเป็นผงผสมกับแป้งผัดหน้า หรือผสมขี้ผึ้ง น้ำมันจันทน์ น้ำมันหอม นำติดตัวหรือเจิมหน้าสีปากไปในที่แห่งใด นึกเอาแล้วแต่ความปรารถนาจะสำเร็จผลทุกประการ
ผงว่านจะต้องเสกด้วยคาถา “อิสวาสุ สุสวาอิ จิเจรุนิ พุทธะสังมิ นะชาลิติฯ” ถ้าเอาผงว่านโรยใส่ตุ่มน้ำกิน คนจะรักใคร่หลงใหลทั้งครัวเรือน
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 129-130
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 53
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 125
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 96
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 959-960

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :