งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

ชนิดว่าน : นพคุณ

แจกแจงชนิดของว่านตามการเรียบเรียงของ อ.นพคุณ คุมา

Page 87 of 89« First...102030...8586878889

ว่านกวักหงสา

ว่านกวักหงสา Hymenocallis speciosa Salisb.

ลักษณะ ต้นและใบสีเขียว ใบเหมือนใบพาย ปลายใบแหลมหนาเหมือนใบพาย กาบหุ้มทั้งหัวและลำต้น ดอกสีขาว หัวผ่าออกเนื้อในสีขาว หัวลักษณะกลม
สรรพคุณ ทางเมตตามหานิยม ปลูกไว้กับบ้าน เป็นศิริมงคล และเมตตามหานิยม มีโชคลาภอยู่มิขาด ทำให้เจ้าของว่านมีความเจริญรุ่งเรืองดีขึ้น ปลูกไว้ที่ร้านค้าขายดีนัก
หมายเหตุ ว่านชนิดนี้มีหลายชื่อ คือ ว่านหงสาไทย ว่านมหาลาภ ว่านเศรษฐีใบพาย ว่านนางกวักทอง
พบในตำราของ
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 18
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 1002 เรียก ว่านมหาลาภอีกชนิดหนึ่ง

ว่านมหาโชค

ว่านมหาโชค Eucharis x grandiflora Planch.

ลักษณะ หัวกลมๆ เหมือนหัวหอมหัวใหญ่ เนื้อข้างในมีสีขาว ใบคล้ายใบพลูหรือใบโพธิ์ฤาษี ใบเขียวเป็นมัน หน้าใบมีลายเป็นเส้นชัดเจน ปลายใบไม่แหลมงุ้ม โคนใบเป็นหู ก้านเขียว ต้นและใบเท่ากัน ดอกสีขาวคล้ายสำลี กลีบดอกบานไม่มาก ออกดอกในเวลาต้นปี ในราวเดือนอ้ายหรือเดือนยี่อย่างช้าก็เดือนสาม
สรรพคุณ ทางสมุนไพร เป็นยาบำรุงโลหิตให้งาม เอาหัวฝนกับสุราทาฝีต่างๆ ดีนัก
ทางเสน่ห์เมตตามหานิยม ให้เอาหัวว่านมาแกะเป็นรูปพระภควัมอุ้มท้อง แล้วเอาคาถาต่อไปนี้เสก “สุขะยะ โคขะคันธานัง สุขะโตสุขะทะรัง ปัจจะคำปาลีลัง พิจะกะ พะโรวะสิวัง พะโรวะโรวัน นะมามินะ คะมะโตฯ” เสกให้ได้ 1,000 ครั้ง แล้วเอารูปนั้นตั้งไว้ที่สูง เป็นเสน่ห์ดีนัก บูชาไว้กับบ้านหรือร้านค้าขายของดีมาก
หมายเหตุ ว่านนี้มีหลายชื่อ คือ ว่านมหาโชค ว่านเสน่ห์จันทน์หงสา ว่านนางมาควดี ว่านกวักใบพาย ว่านนางมาควะลี ว่านคุ้มราชัน
พบในตำราของ
ชิตร์ วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า 5-6 เรียก ว่านนางมาคะวดี
ประพัฒนสรรพกร, หลวง. ตำหรับกระบิลว่าน. 2475, หน้า 24
ล. มหาจันทร์. คู่มือนักเล่นว่าน. 2480, หน้า 59-60
ไพฑูรย์ ศรีเพ็ญ. ตำราสรรพคุณยาไทย. 2484, หน้า 80 เรียก ว่านนางมาควะลี
ชัยมงคล อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ. 2503, หน้า 30
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 57-58
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 54-55
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 17 เรียก ว่านมหาโชค
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 187-188
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 3
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 19 เรียก ว่านมหาโชค

ว่านกวักนางพญาเล็ก

ว่านกวักนางพญาเล็ก Eucharis x grandiflora Planch.

ลักษณะ ใบเขียวเป็นมัน คล้ายใบผักตบชวา แต่ใหญ่กว่ามาก ปลายใบไม่แหลมงุ้มมาก ก้านใบเขียวเป็นมัน ดอกแทงช่อขึ้นมาจากหัวว่าน ดอกมีสีขาว หัวคล้ายหอมหัวใหญ่ เนื้อขาว ลักษณะคล้ายกับกวักนางพญาใหญ่ แต่เล็กกว่ามาก
สรรพคุณ ทางเมตตามหานิยม เป็นว่านนำโชค ส่งเสริมให้ผู้ปลูกได้ลาภอยู่เสมอ ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล เป็นเมตตามหานิยมดีนัก
หมายเหตุ ว่านนี้มีอีกชื่อว่า ว่านกวักนางพญามหาเศรษฐี ว่านกวักใบพลู
พบในตำราของ
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 2-3
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 13 เรียก ว่านกวักนางพญามหาเศรษฐี

ว่านกวักทางลาย

ว่านกวักทางลาย Aglaonema connutatum var. elegans (Engler) Nicolson

ลักษณะ ต้น ใบ คล้ายกับว่านขันหมาก สีเขียวจัด ใบมีลายสีอ่อนๆ คาดขวางเป็นเปลาะๆ ดอกเป็นปลีๆ คล้ายดอกบอน คนจีนนิยมปลูกมาก
สรรพคุณ ทางเมตตามหานิยม ปลูกไว้เป็นศิริมงคล ทำให้เกิดความร่มเย็นแก่ผู้ปลูก
หมายเหตุ ว่านชนิดนี้ยังแยกไปอีก 3 ต้น โดยแบ่งตามความกว้างของลายบนใบ คือ
ว่านกวักทางลาย (ลายเล็ก) – พันธุ์แท้ ว่านเขียวพันปี (ลายกลาง)- พันธุ์ผสม และ ว่านเขียวหมื่นปี (ลายใหญ่) – พันธุ์ผสม
พบในตำราของ
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 71
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 81

Page 87 of 89« First...102030...8586878889

วงศ์ของว่าน :